Musik: Das Ding ausm Sumpf

Der Kraken: Linda Sollacher, Lisa Geller

director of photography: Bernhard Schinn

 

Photos © Linda Sollacher